Customs

Customs (Gebruiken, 2014) is een nieuwsgierige performance van interdisciplinaire kunstenaars Cammy Mai Lombardi en Freek Duinhof. Een experiment op het gebied van sociale interactie die plaatsvond in een sociale setting: het samenkomen van vrienden. Wat als twee menselijk ogende schepsels niet het flauwste benul hebben van menselijk contact? Gebaren, begroetingen en stemgebruik werden abstract gemaakt en geanalyseerd. Met zang, dans en expressie kwam een performance tot stand die tot zelfreflectie dwong.

Deze performance is gemaakt op uitnodiging van BreakArtMix (opgericht door Anne Vegnaduzzo), tijdens een residentie in Parijs.

%d bloggers liken dit: